Betula Produktion
Löftets Gränd 88
903 63 Umeå
090-14 80 15
info@betula.se
www.betula.se

 

 

Här följer exempel på olika slags produktioner som gjorts av mig. Har du frågor eller önskar kontakta mig så är du välkommen att ringa eller e-posta, se adress i vänsterspalten.

 


Fotografier och layout
Norrbyskärs kursgård


Illustrationer
Det Naturliga Steget


Skalmodell och inredning
Norrbyskärs Museum

 


Illustrationer
Marit Paulsen / Media Nova


Produktion basutställning
Norrbyskärs Museum


Text, illustration, layout
Liber, LT, Scoutförlaget m.fl.

 


Illustrationer


Totalproduktion skrift
Sevärt i VästerbottenMedicinska illustrationer
Holistic Health